Tưới nhỏ giọt miền trung Archive

Giới thiệu Hoàng Phát

HOÀNG PHÁT với chức năng chuyên phân phối sỉ và lẻ các loại ống nước, hệ thống tưới nhỏ giọt, hệ thống tưới phun mưa, hệ thống tưới béc phun mưa, màng phủ nông nghiệp, bơm nước chạy điện, chạy xăng, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, điện nước dân dụng và công …